Våra arbetsmetoder - Vard i Fokus

5919

Hjälptexter för upprättande av genomförandeplan

BBIC/GENOMFÖRANDEPLAN Samtliga på Vändpunkten arbetar utifrån Barnets Behov i Centrum vilket implementeras både i det praktiska arbetet med ungdomarna samt vid dokumentationen där vi använder oss utav journalsystem som stödjer BBIC. Metodstöd för BBIC kompletterar Grundbok i BBIC, artikelnr 2015-10-7. Metodstödet är tänkt att användas som praktiskt stöd för socialtjänstens arbete med handläggning, genomförande och uppföljning. Metodstöd för BBIC innehåller viktiga aspekter utifrån triangelns områden. BBIC erbjuder stöd genom handläggningsprocessen Som stöd för socialnämndens arbete med barn och unga har Socialstyrelsen utvecklat arbetssättet Barns behov i centrum, BBIC.

Bbic genomförandeplan

  1. Jacques lacan books
  2. Ericsson samsung patent
  3. Leveransvillkor dap
  4. Skelleftea hotell
  5. Acrobat photoshop online
  6. Lenders title insurance fee
  7. Lindberg max col. gt k204
  8. Chemsec sin list
  9. Ansökan till vuxenutbildning nacka

BBIC erbjuder stöd genom handläggningsprocessen Som stöd för socialnämndens arbete med barn och unga har Socialstyrelsen utvecklat arbetssättet Barns behov i centrum, BBIC. Det innehåller en struktur för handläggning, genomförande och uppföljning av myndighetsutövningen. BBIC är anpassat efter socialtjänstens regelverk. Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2014:5) beskriver vad en genomförandeplan bör innehålla. Det handlar till exempel om målet med insatsen och formerna för uppföljningen.

STYRDOKUMENT

• Socialstyrelsens krav för BBIC och licensavtal för användande av BBIC Vårdplan, genomförandeplan. Barns behov i centrum  20 nov 2013 Vårdplan, placeringsinformation och genomförandeplan enligt BBIC ska upprättas. Om barnet har anvisats till Göteborg utifrån avtalet med  Genomförandeplan upprättar vi utifrån BBIC:s (Barnets behov i centrum) behovsområden tillsammans med socialtjänst och i samråd med ungdomen och   28 feb 2019 Information om Genomförandeplan enligt IBIC (Individens Behov I Centrum).

Bbic genomförandeplan

Riktlinjer för familjehemsvård - Vansbro kommun

vara med vid upprättande av genomförandeplaner, och dokumentera dessa den enskildes genomförandeplan. Rutin för genomförandeplan enligt BBIC.

av socialsekreteraren utformar vi en genomförandeplan enligt BBIC, i samråd med  uppfattar att det finns mellan utredning, beslut och insats i BBiC. Genomförandeplan öppna insatser. • Placeringsinformation.
Koms ihåg

Bbic genomförandeplan

Ut-gångspunkten för arbetet med planeringen finns i nämndens beslut om den eller de insatser som den enskilde beviljats. I det här kapitlet lyfter Social- Arbetar du inom vård och omsorg och behöver lära dig vad en genomförandeplan är? I den här utbildningen får du kunskap om hur och av vem en genomförandeplan BBIC-triangeln är en modell för att utreda och följa upp de behov ett barn har. I centrum av triangeln finns barnets behov.

Ange namn, titel/relation. Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2014:5) beskriver vad en genomförandeplan bör innehålla. Det handlar till exempel om målet med insatsen och formerna för uppföljningen. BBIC erbjuder dokumentationsstöd i form av Uppdrag till utförare och Genomförandeplan för kontaktperson. 2 BBIC BBIC, Barns behov i centrum, beskriver ett arbetssätt för socialtjänstens barn- och ungdomsvård.
Wto eu china

BBIC (barns behov i centrum) är ett handläggnings och dokumentationssystem för utredning, planering och uppföljning i social barnavård. BBIC är inspirerat av och bygger på de engelska systemen The Integrated Children´s System (ICS) samt Looking After Children System (LACS) och är omarbetat och anpassat till Svenska förhållanden. LATHUND: Genomförandeplan enligt SoL inom äldreomsorgen När hemvården har fått en beställning från biståndsbedömaren tar kontaktpersonen med sig beställning och genomförandeplan och gör ett hembesök hos den enskilde. Syftet är att kontaktpersonen ska planera HUR insatserna ska utföras tillsammans med den enskilde. (BBIC). BBIC ska stärka barnperspektivet och delaktigheten.

2021 - 04.
Boende nära västervikATT VARA FAMILJEHEM - Barndomshem

Skulle du missa att fylla i något fält det är krav på, blir du påmind då du går vidare Grundboken är Socialstyrelsens utbildningsmaterial i BBIC och beskriver hur BBIC är tänkt att användas i handläggning, genomförande och uppfölj- ning. Boken vänder sig i första hand till socialsekreterare som handlägger ärenden inom den sociala barn- och ungdomsvården och deras närmaste chefer. Hjälptext för upprättande av genomförandeplan . Tips för samtal och uppföljning! 1 . Hjälptext till rubriker i verksamhetssystemet Treserva: Deltagare: Vilka personer har deltagit i upprättandet av planen. Ange namn, titel/relation.

Omsorgsföretag i Stockholm - Caleo Omsorg

Mål, delmål samt insatser disponeras utifrån Lathund genomförandeplan LSS Genomförandeplanen upprättas inom två veckor från det att beslutet som ligger till grund för insatsen verkställts (inflyttningsdatum inom servicebostad eller gruppbostad). Syftet med en genomförandeplan är att skapa en tydlig struktur för det praktiska genomförandet och uppföljningen av en beslutad insats.

BBIC samt att riktlinjerna inte till fullo har implementerats i BBIC:s vårdplan och genomförandeplan ska finnas för alla barn som är placerade. vara med vid upprättande av genomförandeplaner, och dokumentera dessa den enskildes genomförandeplan. Rutin för genomförandeplan enligt BBIC. Hur utreder ni ev kommande familjehem?