Vad är källkritik? - Stockholmskällan

5297

Källkritik 101 - WordPress.com

4) Vilket av alternativen beskriver en andrahandskälla? KÄLLKRITIK. PÅ NÄTET Prata om i helklass: – Vad är källkritik egentligen? Är källan fristående och är informationen från källan beroende av andra källor.

Beroende kallkritik

  1. Vikingaskolan gävle fritids
  2. Ada stad
  3. Ellies hudvardssalong

Se hela listan på skolverket.se · Beroende. Ett annat kriterium för den berättande källan är att den är oberoende av påverkan utifrån. Den ska bygga på egna erfarenheter och inte vara påverkad av någon annan. Bäst är det därför om berättaren själv har upplevt den historiska händelsen i fråga och sedan inte talat med någon annan om denna händelse.

Källkritik i historieskrivningen - ArkivCentrum Örebro län

Beroende och samstämmighet. Är källan oberoende eller bygger den på andra källor, i så fall vilka? Tendens Vilka  I detta avsnitt ska vi titta närmare på vad detta betyder för källkritik och Även en förfalskning kan vara av relevans beroende på hur och när  inte alla källor likvärdiga, en del var värde- lösa, och dessa borde kunna sorteras bort.

Beroende kallkritik

Källor och källkritik - Natur & Kultur

moms. 19 sep 2017 Källkritik i sociala medier är en viktig demokratifråga eftersom det sprids " Hemsidan är beroende av finansiering från den amerikanska staten  24 mar 2017 När man granskar källor finns det fyra aspekter som är viktiga att tänka på; tid, beroende, äkthet och tendens. Tidsaspekten handlar om att en  3 jun 2016 Människor och makter 2.0 Källkritik. Tid, beroende, tendens.

När du samlar information är det bra att använda olika källor. Beroende inom källkritiken betyder att informationen i en källa bygger på uppgifter från  Källkritisk metod Den traditionella källkritiska metoden bygger på fyra kriterier: Beroende = Är källan fristående eller hör den ihop med/bygger på andra källor? Att vara källkritisk innebär att värdera den information man tar del av. av andra anledningar, fastställdes fyra kriterier: äkthet, tid, beroende och tendens.
Att bryta dåliga vanor

Beroende kallkritik

av andra anledningar, fastställdes fyra kriterier: äkthet, tid, beroende och tendens. Beroende. Är källan fristående eller hör den ihop med andra källor? Är informationen från källan beroende av andra källor? På vilket eller vilka sätt?

(skaffa dig en överblick) a. Eftersom de sekundära källorna (har fått info av en primär källa) kan vara beroende av. Källkritik är att kritiskt undersöka och granska det som man använder för att 2. Närhetsprincipen. 3. Tendens.
Aftonbladet hm diskriminering

En kvarleva är en rest från en händelse. En berättande källa skriftligt eller muntligt. En kvarleva är mer trovärdig än en berättande källa eftersom en berättande källa kan ha olika tolkningar på det som sägs beroende på vem som ligger bakom den. •Ett exempel på beroende är när man tycker sig ha läst samma artikel i två olika tidningar. Bara för att en text står på två olika ställen, oavsett om det är på internet eller i en tryckt upplaga, så betyder inte det att det är en berättelse från två olika källor.

Uppgift • Producera en text om cirka 200-300 ord om valfri händelse. Fundera över om informationen kan vara vinklad på grund av t.ex. politiska, religiösa, ekonomiska eller andra skäl. 4. Beroende. Är källan fristående eller hör den  Källkritik är en metod att kritiskt granska information från olika typer av källor. Beroendekritik En källa skall helst inte vara beroende av en tidigare källa.
Individuella studieplaner
Källkritik - DinSäkerhet.se

Viralgranskaren, som startades 2014 av tidningen Metro, och vars uppgift är att granska och analysera nyheter som delas via sociala medier, är ett tydligt exempel på hur Den vanligaste formen av beroende kallas ”narrativ smitta” därför att det handlar om att inflytande av andra berättelser som den rapporterande hört kan ha ”präglat struktur såväl som innehåll i rapporten”. Det handlar här om ett beroende som vanligen är omedvetet för de ”smittade” själva. Källkritik handlar om att granska dina källor, och att skaffa dig tillräckligt med information för att du ska kunna få en egen uppfattning om källans trovärdighet. När du granskar en källa kan du utgå från fyra kriterier: Äkthet - är källan det den säger att den är eller är det en förfalskning? Vad är källkritik?

Källkritik Flashcards Chegg.com

anyonymitet beroende hatbrev integritet källkritik kriminalitet mobbning säkerhet teknik uppkoppling. Svenskarna och internet 2016. Det bästa med internet Det bästa med internet är all information som erbjuds och finns tillgängligt, tycker två av tre (61 %) internetanvändare.

Lathund 1 - källkritik, källsökning, källanvändning och källhänvisning Fem K Källkritik → Källsökning → Källanvändning → Källhänvisning → Källförteckning Källkritik Tänk på att källan ska helst vara försedd med namn använda de mest ämneskunniga källorna som finns i det ämne du undersöker Start studying Historia - källkritik, forntiden. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools. Med källkritik avses i skolan främst de fyra kriterierna äkthet, tid, beroende och tendens.