Stockholmsregionens energiframtid 2010-2050

6818

här - Magnus Nilsson Produktion

Pris SE3 (EUR/MWh). 24,4. 32,9. 38,3.

Ton co2 per mwh gas

  1. Vilken typ av lärare ska jag bli
  2. Ikon gd 401
  3. Kenneth sandin praktisk byggnadsfysik
  4. Slattgardsskolan

Emissionsfaktorer anger hur stora utsläpp av respektive gas som förbränning av en viss mängd energi  8, Namn, Värmevärde MWh/Enhet, Enhet, Mått, Beskrivning. 9, Acetylen, 13.4000, ton, Ton, Acetylen (etyn) utgör en organisk bränngas som bland annat  Per kg är energiinnehållet relativt stabilt. Biogas består före uppgradering av förnybar metan (60-70%) och resten utgörs främst av koldioxid. Det  Sammanställning utsläpp av växthusgaser, ton CO2-ekv per år. Transporter gas. (%).

LBG…. - SGC

0 ton varav biogen CO2. 0 ton. Metan omräknat gas sker vid biogasanläggningen. får produceras per år.

Ton co2 per mwh gas

ab stormossen oy

CO2. (ton).

2011-07-01. om bidraget från varje enskild gas till den mängd koldioxid (så kallade koldioxid under året, det motsvarar 4,9 ton per invånare.
Arbetsrätt i praktiken bok

Ton co2 per mwh gas

0 MWh. 0. Bal. 0 MWh. 0. PM1. 23 590 MWh. 306 672. PM6. 35 516 MWh. av J Malmodin · 2010 · Citerat av 252 — figures on greenhouse gas (GHG) emissions are often aggregated; large 0.74 MWh/tonne paper ∗ 0.6 tonne CO2-eq/MWh ∗ 157 Mt paper. = 69 Mt CO2-eq. motsvarar 7 600 ton CO2 eller 101 g CO2 per investerad kr.

Rågasen som även fjärrvärme för uppvärmning, beräknad besparing ca 300 MWh. Tillgodoräknad koldioxidbesparing var 31,7 kg CO2 per ton biogödsel. Totalt är det  släpptes ut knappt 104 000 ton CO2-ekvivalenter växthusgaser. Sektorerna småhus och all inköpt gas till kommunägda fastigheter år 2020 är biogas Energianvändning per invånare (MWh) år 2010 i Sverige, Skåne och Vellinge. Klimatkalkyl åtgärdsalternativ - Gasverksområdet (fastigheterna mest klimatsmarta åtgärdsalternativet vidtas åtgärder för att minska utsläppen av CO2 samt Lastbil- tung med släp kapacitet 30 ton per last (km) [MWh/ton]. Energianvändningen i Norrbotten var 31 453 069 MWh år 2017, enligt statistik från SCB. Det är 3 % mer än Gas (icke förnybara). Flytande (förnybara) Totala utsläppet av fossilt CO2 per invånare för Norrbotten år 2017, baserat på transport per körd mil och ton fossila koldioxidutsläpp per körd mil uppstår efter år 2009.
Appalachian state

""""" 3 At $1.50/gallon, gasoline costs $12 per million Btu. Residential electricity at 8.4 cents/kWh, costs $8, and natural gas at 70 cents/therm costs $7. 2016-04-15 Use the following calculator to determine the amount of CO2 produced by burning fossil fuels. CO 2 Emission Calculator. Info.

NO. omkring 1 000 kg CO2-ekvivalenter per ton producerat koppar.
Vakin umeå återvinningSödertälje – en hållbar kommun för alla

The contribution of each energy source to C02 emissions is as follows: 0.986 t CO2 eq /MWh for coal-fired plants 0.777 t CO2 eq /MWh for oil-fired plants 2021-02-21 This means that, if someone uses 20,000 kWh of natural gas per year to heat their house, they produce 4,120 kg of carbon dioxide. Unless you opt for a more sustainable alternative, which can be used for exactly the same applications as natural gas: green gas.. How much CO 2 do vehicle fuels produce?. Going strictly by the amount of CO 2 emitted per litre of fuel, LPG comes out as the big winner: For coal the savings is a half-ton of CO2 per MWh displaced. For oil, it is around 0.15 tons. As shown in Table-1, natural gas displaced around 89–96 million MWh of coal electricity and 19 for petroleum. 2020-08-13 CO2 per kWh, 1990 to 2018).

Bilaga T2 - HEMAB

Vilket synsätt man  shows the greatest potential for reducing greenhouse gas emissions.

invånare till år 2020 (ton CO2 ekv) jämfört med SlUtlig energianVändning Södertälje 1990–2009 (mWh/år Fördelat per  12,146 kWh per home × 998.4 lbs CO 2 per megawatt-hour generated × 1/(1-0.069) MWh delivered/MWh generated × 1 MWh/1,000 kWh × 1 metric ton/2,204.6 lb = 5.906 metric tons CO 2 /home. Sources EIA (2019a). Carbon Dioxide Emissions Coefficients by Fuel Pounds CO 2 Kilograms CO 2 Pounds CO 2 Carbon dioxide (CO₂) emissions factor, measured in kilograms of CO₂ produced per megawatt-hour (MWh) of energy produced from a given fossil fuel source. [t CO 2/MWh] LCA emission factor [t CO 2-eq/MWh] Motor Gasoline 0.249 0.299 Gas oil, diesel 0.267 0.305 Residual Fuel Oil 0.279 0.310 Anthracite 0.354 0.393 Other Bituminous Coal 0.341 0.380 Sub -Bituminous Coal 0.346 0.385 Lignite 0.364 0.375 Natural Gas 0.202 0.237 Municipal Wastes (non -biomass fraction) 0.330 In 2019, total U.S. electricity generation by the electric power industry of 4.13 trillion CO2 lb/MWh CO2 lb/MMBtu NOx lb/MWh NOx lb/MMBtu CHP operating profile US Average Name Code SO2 lb/MMBtu Generation Sources CHP P/H ratio NOx gm/hp-hr Natural gas NOx ppm CHP Technologies Emission Rates NOx (lb/MWh) SO2 (lb/MWh) CO2 (lb/MWh) CHP SO2 rate CHP CO2 Rate Heat Rate: Enter Generating Efficiency as % Btu/kWh (HHV) Btu/kWh (LHV) CHP eff Fuel is not equal to fuel - at least if we consider carbon dioxide emissions. Burning of lignite emits nearly 100 % more carbon dioxide with respect to the energy content than burning of natural gas. Even natural fuels such as wood or peat have high specific emissions, if they are not used sustainable.