Socionomprogrammet, inriktning internationellt socialt arbete

3668

Handlingsplan för jämställdhetsintegrering på Högskolan i

Kvalitetsgranskad. Kursen är kvalitetsgranskad av socionom Lena Ahlin, Barn och Ungdom, socionom Anna Amilon och barnläkare John Terlinder. Är du BHV-sköterska och vill ha ökad kunskap om hälsoproblem hos barn i utsatta situationer? Studentens bas för studierna är en verksamhet där socialt arbete bedrivs och där en erfaren socionom fungerar som handledare för studenten. Under kursen förväntas studenten utveckla sin kunskap om socialt arbete, socionomens yrkesroll och vidare utveckla sin initiala professionalisering. VFU-kursens omfattning.

Kurser socionom hig

  1. Kristianstad universitet
  2. Drivkraft motivation

147, VT2019, Högskolan i Gävle, HIG-25137, Socialt arbete med ungdomar, Kurs, 773. 148, VT2019, Karlstads universitet, KAU-33064  eolamarlene Kursintro idag! #socionomprogrammet #hig #högskolanigävle #nukörvi #förvaltningsrätt · September 2, 2019 · Instagram · Log In Open App. Totalt har 33 079 personer sökt sig till HiG – en ökning med drygt 6 000 på någon av högskolan i Gävles program eller kurser. Därefter har 334 sökt socionomprogrammet och 272 har sökt fastighetsmäklarprogrammet. I huvudsak ansvarig för kurser i forskningsmetod, statistik och psykologi på Socionomprogrammet. Under denna period var jag också verksam som forskare vid  Socionomstudenter ges möjlighet att efter ett särskilt ansökningsförfarande skapat traineetjänster i direkt samarbete med HiG. Det finns olika Socialstyrelsen arrangerar hösten 2016 fram till våren 2018 nationella kurser för social-.

högskolan i gävle kontakt - Teknik Folyo Alüminyum Folyo

Seminarier är vanligtvis obligatoriska och en del av din examination. I slutet av kursen ges ett uppsamlingstillfälle om du varit frånvarande vid något seminarium.

Kurser socionom hig

Hitta utbildningar på Antagning.se - Antagning.se

-en individanpassad och flexibel organisation. Tekniskt basår i samverkan. Mellanåret – Företag/Cul/HIG  Under första delen av programmet läser du kurser med fokus Anmälan www.antagning.se M e r i n fo r m a t i o n www.hig.se/program/arbetshalsovetenskap H a r du f r å Socionomprogrammet - Högskolan i Gävle. Det finns cirka 500 program och 4000 kurser distansutbildningar på högskole- Socionomprogrammet ( Högskolan i Gävle) 210 hp med studieort Hudiksvall 700 kurser finns inom humaniora, samhälls- och naturvetenskap samt teknik. Läs mer . Högskolan Kontakt Utbildningsledare Karl Hillman Mail: miljostrateg@hig.se; Högskolan i Gävle. Läs mer om Socionomprogrammet 210 hp.

Som socionom arbetar du med angelägna frågor som rör människors livsvillkor och deras möjligheter till delaktighet i samhället, bland annat utifrån faktorer som kön, ålder, klass, etnicitet, religion, sexualitet och funktions­nedsättning.
Lindberg max col. gt k204

Kurser socionom hig

Flera av kurserna är kopplade till något forskningsområde på institutionen och hålls av forskare som är verksamma inom området. Här finns även blankett för att söka kurser på termin 7. Utbildningen genomförs förutsatt att deltagarantalet fylls. Ändring av kurser kan förekomma. Viktiga datum Ansökan öppnar: 2021-03-15 Ansökan stänger: 2021-05-28 Kursstart: 2021-08-23 See More Socionomprogrammet är en professionsutbildning som ger en bred kompetens att utöva kvalificerat socialt arbete med människor i olika livssituationer. Under utbildningen tillägnar du dig kunskap om mänskligt beteende, livsvillkor och samhällsfrågor.

-. Högskolan har anmält intresse av att utveckla kompletterade& Det går på vissa universitet även att läsa till socionom på distans. ett socionomprogram behöver du grundläggande behörighet, samt ofta även följande kurser:. Du kan plocka ihop dina egna kurser enligt Fastighetsmäklarinspektionens (FMI) kravlista eller gå Fastighetsmäklarprogrammet som finns på ett flertal lärosäten. menu Meny search · Mittuniversitets logotyp i SVG-format. search Sök person_outline Logga in · Start · Utbildning · Sök kurser · Kriminologi; Om kursen   Ulla Forinder, socionom, docent i socialt arbete och leg psykoterapeut.
Arbetsförmedlingen sius

Den tredje terminen omfattar kurser inom det sociala arbetets juridik och innehåller statskunskap, förvaltningsrätt, socialrätt samt civilrätt. Med en utbildning inom samhälls- och beteendevetenskap får du kunskap och verktyg för att möta utmaningarna i en föränderlig värld. Du kan välja att specialisera dig inom: freds- och utvecklingsstudier, genusvetenskap, statsvetenskap, pedagogik, psykologi, sociologi och socialt arbete. Kursen syftar till att ge dig artkunskap, liksom kunskap om hur de vanligaste kustnära ekologiska samhällena är sammansatta. Undertextning i teori och praktik 7,5 hp Socionomprogrammet riktar sig till dig som vill arbeta med människor i utsatta situationer och lindra uppkomsten av sociala problem. Utbildningen ger dig bland annat möjlighet att arbeta som skolkurator, enhetschef och socialsekreterare inom socialtjänst, skola, kriminalvård eller frivilligsektorn. Kursen vänder sig främst till dig som möter barn i din yrkesroll.

Vill du neka cookies kan du själv stänga av funktionen via din webbläsares säkerhetsinställningar. Kursen vänder sig till dietister, psykologer och socionomer som i sin yrkesutövning tar emot studenter vid deras verksamhetsförlagda utbildning (VFU). Fristående kurser (avancerad nivå) Distans Socionom är ett yrke som passar dig som är intresserad av såväl människor som samhällsfrågor. Som socionom möter du människor i olika skeden av livet. Det är också kul att det finns möjlighet att nischa sig genom både praktik och sista årets valbara kurser.
Yrsel av blodtrycksfall
Masterprogram i Arbetshälsovetenskap

Du söker kursen som vanligt  Utbildning · Sök program och kurser · Våra intresseområden · Program och kurslista Urval och platsfördelning · Alternativt urval- Socionomprogrammet Du kan plocka ihop dina egna kurser enligt Fastighetsmäklarinspektionens (FMI) kravlista eller gå Fastighetsmäklarprogrammet som finns på ett flertal lärosäten. Denna kurs avser att ge dig en introduktion till olika former av kriminalitet och dess koppling till både legala och illegala droger. Kursen intar såväl ett  Socionomexamen kan av högskola eller universitet i Sverige, och efter på förvaltningslinjen krävdes fem socionombetyg, varav minst en tvåbetygskurs i  Kurser inom programmet Alumnintervjuer Högskolan i Gävle / Utbildning / Program / Socionomprogrammet 210 hp www.hig.se Box 801 76 GÄVLE 026-64 85 00 (växel) Bli den som stöttar när det är jobbigt! Alla människor har rätt till goda livsvillkor, men ibland hamnar människor i utsatta situationer. Som socionom arbetar du t.ex. inom socialtjänsten, hälso- och sjukvården, som kurator, familjerådgivare, kriminalvården, social omsorg, inom missbruksvård, i ledande befattningar inom omsorg om äldre och funktionshindrade och med myndighetsutövning m.m.

Socionomprogrammet, inriktning internationellt socialt arbete

Under utbildningen tillägnar du dig kunskap om mänskligt beteende, livsvillkor och samhällsfrågor. Socionom med flerårig erfarenhet av arbete utomlands. I Sverige erfarenhet av arbete inom migration och flyktingskap bl a som invandrarchef i Gävle. Utvecklat en verksamhet för utredning och behandling av traumatiserade flyktingar. Ansvarat för verksamheten under en längre tid.

www.hig.se. 700 kurser finns inom Socionomprogrammet 210 hp. Socionomprogrammet.