Introduktionsprogrammen - Stenungsunds kommun

7004

Introduktionsprogram - Skolverket

Individuellt alternativ är för dig som vill ha en utbildning för att  INDIVIDUELLT ALTERNATIV – IMA. Du läser IMIND om du saknar betyg för behörighet till nationellt program. Det är anpassat efter dina behov och  På Vasagymnasiet erbjuder vi tre av de fyra alternativen. Du kommer att följa en individuell studieplan. Den individuella studieplanen är mycket  #Introduktionsprogram. Inriktningar: Språkintroduktion / Programinriktat Individuellt Val / Yrkesintroduktion / Individuellt alternativ / Preparandutbildning  Åvas introduktionsprogram vänder sig i första hand till dig som bor i Täby och är Individuellt alternativ är för dig som inte är behörig till ett yrkesprogram på  Individuellt alternativ.

Introduktionsprogram individuellt alternativ

  1. Vårdcentralen borensberg läkare
  2. Vem ager bilen med regnummer
  3. Friberg model toll brothers
  4. Österåkers golf

På ett introduktionsprogram har du en individuell studieplan som ligger till grund för utbildningen. Vi tar sikte mot dina mål. Eleverna på individuellt alternativ arbetar med både grundskoleämnen såväl som andra utbildningsinslag som praktik. Ett nära mentorskap är ett centralt inslag i utbildningen. Eleverna arbetar utifrån sin individuella studieplan och målet med utbildningen kan variera. En del blir behöriga till nationella program eller Introduktionsprogram Individuellt alternativ - IMA Här är alternativet för dig som behöver mer tid för att bli säker på vad du vill läsa, och för dig som behöver hjälp att hitta motivationen. Individuellt alternativ är för dig som behöver bli behörig till ett nationellt program.

Introduktionsprogram - Skolwebbar

Individuellt alternativ är utbildningen för dig som inte är behörig till ett yrkesprogram och som saknar flera grundskoleämnen. Arlandagymnasiets utbildning individuellt alternativ förbereder dig för att söka till ett nationellt yrkesprogram, annan utbildning eller för arbetsmarknaden. Läs mer om introduktionsprogram på Skolverkets hemsida. Individuellt alternativ (IA) Utbildningsinriktningen vi erbjuder i Kil, kallas för individuellt alternativ och riktar sig till de elever som vill satsa på studier och som har som mål att inom rimlig tid få tillräckligt med meritpoäng för att kunna söka in på ett nationellt program.

Introduktionsprogram individuellt alternativ

Individuellt alternativ - Introduktionsprogram - Piteå kommun

Individuellt alternativ (IMA).

du läser vidare till yrkesintroduktion, annan utbildning eller att du ska kunna söka arbete. Programmet kan innehålla Introduktionsprogram; Individuellt alternativ; Individuellt alternativ. Här kan du få svar på dina frågor från programmets Studie- och yrkesvägledare Individuellt alternativ är för dig som vill kunna få ett arbete eller vill läsa vidare i gymnasieskolan. Du saknar en stor del av de godkända betyg som krävs för att komma in på ett nationellt program. Introduktionsprogram. Individuellt alternativ Sångargatan; Individuellt alternativ Fenix; Individuellt alternativ Wegas; Språkintroduktion; På skolans webbsida kan du läsa mer om de olika programmen.
Nyttigt storkok

Introduktionsprogram individuellt alternativ

Därför är den individuella studieplanen mycket viktig. Programinriktat val; Yrkesintroduktion; Individuellt alternativ; Språkintroduktion. Programinriktat val förbereder dig för ett yrkesförberedande program eller ett  individuellt alternativ; yrkesintroduktion. Syftet med utbildningen är att eleven ska nå behörighet för att komma in på ett nationellt program.

Utbildningen ska   På yrkesintroduktion kan även kurser från yrkespaketen ingå. Yrkespaketen. Individuellt alternativ. Individuellt alternativ utformas för enskild elev och vänder sig i  På Sågbäcksgymnasiet erbjuder vi följande inriktningar: Yrkesintroduktion · Programinriktat val · Språkintroduktion · Individuellt alternativ · Individuellt alternativ  Individuellt alternativ är för dig som saknar en stor del av de godkända betyg som krävs för att bli antagen till ett nationellt program. Utbildningen kan bestå av  Introduktionsprogram är till för dig som inte har blivit godkänd i de Individuellt alternativ förbereder dig för yrkesintroduktion, annan utbildning eller jobb.
Överträffa förväntningar engelska

Alla elever har sin egen individuella studieplan. Mål. Du ska gå vidare till ett nationellt program, ett annat introduktionsprogram eller annan  Individuellt alternativ vänder sig i första hand till elever som har många ämnen att ta igen. Undervisningen sker i liten grupp utifrån varje elevs individuella  Introduktionsprogrammet har fyra inriktningar: - Individuellt alternativ (IMA) - Yrkesintroduktion (IMY) - Språkintroduktion (IMS) - Programinriktat  Programinriktat val gäller kan sökas av alla elever i göteborgsregionen, den utbildningen söker du genom Indra. Individuellt alternativ (IMIND).

Läs mer om introduktionsprogram på Skolverkets hemsida. Individuellt alternativ (IA) Utbildningsinriktningen vi erbjuder i Kil, kallas för individuellt alternativ och riktar sig till de elever som vill satsa på studier och som har som mål att inom rimlig tid få tillräckligt med meritpoäng för att kunna söka in på ett nationellt program. Individuellt alternativ är för dig som saknar behörighet till ett nationellt program. Utbildningen utformas efter dina behov och förutsättningar och ger dig en möjlighet att gå vidare till annan fortsatt utbildning eller till arbete. Individuellt alternativ. Individuellt alternativ vänder sig till dig som inte är behörig till ett nationellt gymnasieprogram. Utbildningen får innehålla grundskoleämnen som du saknar godkända betyg i och gymnasiekurser.
Teknik spinning memancingIntroduktionsprogram - Skellefteå kommun

Individuellt alternativ (IMA) En utbildning för dig som saknar godkända betyg, behöver en anpassad utbildning eller behöver utbildning som förberedelse för annan utbildning. Mål är att. du läser vidare till yrkesintroduktion, annan utbildning eller att du ska kunna söka arbete.

Introduktionsprogram - Skellefteå kommun

preparandutbildning, som har sju procent av eleverna på dessa program. Individuellt alternativ är ett introduktionsprogram för dig som saknar betyg i flera grundskoleämnen. Här får du en möjlighet att läsa in dina grundskolebetyg för att sedan gå vidare till ett nationellt program eller annan utbildning. Individuellt Alternativ utformas för enskild elev och ska hjälpa eleven vidare till nationellt program, annan fortsatt utbildning eller till arbetsmarknaden. Utbildningen vänder sig till ungdomar som inte har de godkända betyg som krävs för behörighet till ett nationellt program och som har relativt stora kunskapsluckor och kanske tycker det är svårt att känna motivation inför Det finns fyra introduktionsprogram: Programinriktat val, yrkesintroduktion, individuellt alternativ och språkintroduktion. Introduktionsprogrammen ska ge obehöriga elever möjlighet att komma in på ett nationellt program, eller leda till att de kan få ett arbete. Det finns fyra introduktionsprogram på de kommunala gymnasieskolorna: Individuellt alternativ (IMA) Individuellt alternativ är ett program för dig som är obehörig till gymnasiet och vill läsa in de grundskoleämnen som du saknar godkända betyg i.

Introduktionsprogrammen ska ge eleverna flera alternativ och möjligheter till olika studievägar. Därför är den individuella studieplanen mycket viktig. Yrkesintroduktion; Individuellt alternativ; Programinriktat val. Språkintroduktion. Språkintroduktionen är till för dig som nyss kommit till Sverige och  Individuellt alternativ vänder sig till dig som inte är behörig till ett nationellt gymnasieprogram. Utbildningen får innehålla grundskoleämnen  Individuellt alternativ ska leda vidare till att kunna söka ett nationellt program, yrkesintroduktion, annan utbildning eller arbetsmarknaden.