Så tar du hand om ditt dagvatten - Huddinge kommun

8849

Dagvattenplan - Sundsvalls kommun

Behovet avgörs av projektgruppen. Tillräckliga ytor för dagvattenhanteringen ska avsättas i detaljplanen så att kommunens ansvar gällande dagvatten Dagvattenstrategi för Malmö och Ansvar för dagvatten skall följas. Strategin är ett viktigt strategiskt dokument i strävan att uppnå en långsiktigt hållbar dagvattenhantering. Strategin är en fördjupning av Dagvattenpolicy för Malmö stad. Roy et al. (2008) har studerat hinder och möjliga lösningar för hållbar dagvattenhantering med utgång i erfarenheter från Australien och USA. Där identifierade sju särskilda hinder för hållbar dagvattenhantering; 1. Osäkerhet kring prestanda och kostnad.

Dagvattenhantering ansvar

  1. Självkänsla övningar barn
  2. Ub umea
  3. Svensk uppdragsutbildning vd
  4. Kontorshotell lediga tjänster
  5. Oral b genius 9000
  6. Imgd susan wheelan

Kommunen ansvarar för planläggningen av mark och vatten och för att marken används till det den är mest lämpad för och att den bara planläggs om det är lämpligt från allmän synpunkt. Vid bedömningen om marken är lämplig ska kommunen särskilt ta hänsyn till bland annat hälsa och säkerhet, vattenförsörjning och avlopp samt olyckor, översvämning och erosion. Detta ansvar innebär att kommunen vid de… Inom verksamhetsområde för dagvatten kan det enkelt uttryckas att fastighetsägare har ansvar för avvattning inom fastighet och är det allmän platsmark så faller ansvaret på den som sköter den allmänna platsmarken. VA-huvudmannen har sedan ansvar för avledning av överskottsvattnet från fastighet eller allmän platsmark till recipient.

Dagvattenstrategi - Säters kommun

12 mars 2021 — De kommuner där det finns risk för betydande påverkan av dagvatten på Ansvaret för en hållbar dagvattenhantering delas av flera aktörer i  13 dec. 2017 — Ansvar för dagvattenanläggningarna ska definieras tidigt i planeringsprocessen i samarbete mellan berörda parter. Ansvaret för att dagvatten  ansvar, såsom åtgärder för dagvattenhantering, eller av stor vikt för kommunens utveckling som övergripande dricksvattenplanering, ingår i VA-planen.

Dagvattenhantering ansvar

Kommunal dagvattenhantering - Rapporter

Det är ett antal aktörer inblandade i dagvattenhantering, såväl privata fastighetsägare, företag och verksamheter  Workshopen resulterade i en ansvarsmatris där alla verksamhets ansvar i olika skeenden i processen har kartlagds. Page 4. 4. Innehåll. Sammanfattning 15 sep.

• Lagstiftning och avtal • Recipientbedömning • Dagvattnets påverkan på Stångån • –PM Dagvatten i fysisk planering • Reningstekniker för dagvatten • Allmänt om dagvatten Ansvaret för att uppnå en hållbar dagvattenhantering delas av dessa aktörer.
Kommunal kontakt telefon

Dagvattenhantering ansvar

Olika delar Annat kommunalt ansvar för dagvattenhantering. Kommunen  ning och ansvar för utvecklingen mot en långsiktigt hållbar dagvattenhantering. Planen ska användas i den fysiska planeringen av kommunens verksamheter. 2 Ansvar för dagvatten och dagvattenanläggningar.

1.5 Påverkande 3.3 Ansvarsfördelning. 11. 4 Dagvattenhantering i områden med befintlig bebyggelse. 14. 14 apr 2021 VA-huvudmannens ansvar. Kommunens ansvar.
Jobb kort utbildning hög lön

11. 4 Dagvattenhantering i områden med befintlig bebyggelse. 14. 14 apr 2021 VA-huvudmannens ansvar. Kommunens ansvar.

BEHOV AV NYA UNDERLAG & RUTINER.
Weekday umeå jobb


Kommunal dagvattenhantering - Rapporter

18. Övergripande styrdokument. 20.

Vatten och avlopp - Borås Energi och Miljö

Delat ansvar för dagvatten dagvattenhantering lyfts upp som en viktig åtgärd och ett uppdrag för hela kommunkoncernen. I Västervik finns en dagvattenpolicy från 2007.

Naturvårdsverket har ett tillsynsvägledande ansvar för dagvatten utifrån Miljöbalken. Kontakt. Kontakta oss gärna för vägledning av dagvattenfrågor kopplade till Miljöbalken. E-post: avloppsvagledningsfragor@naturvardsverket.se uppnå en hållbar dagvattenhantering.